Städning i Stockholm

Fönsterputsning

De vanligaste fönstren går i regel att putsa på ut och insidan och emellan glasen. Det kallar vi 4-sidig puts. Vissa fönster har tre glas som kan putsas på båda sidorna. Då handlar det om 6-sidig puts. Tvättar vi bara ut och insidan blir det fråga om en 2-sidig puts. De här alternativen brukar vi växla mellan, d.v.s. vi kanske börjar med en 4-sidig puts och putsar 2-sidig nästa gång vi kommer till dig.

Vi börjar med en genomgång för överenskommelse av uppdrag och pris.